Valpreventie ouderen

valpreventie

Valpreventie ouderen is gericht op het voorkomen van valongevallen bij ouderen. Dagelijks worden er namelijk meerdere ouderen binnengebracht op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis omdat zij gevallen zijn. Valongevallen bij ouderen is dan ook een toenemend probleem bij ouderen. Valpreventie ouderen is er dan ook opgericht om ouderen te wijzen op eventuele gevaren die ervoor kunnen zorgen dat een ouder iemand vandaag of morgen komt te vallen. Het kan dan om zaken binnenshuis gaan, maar ook om zaken buitenshuis. Misschien ligt de achtertuin bij jouw moeder wel schots en scheef bijvoorbeeld.

Vallen voorkomen

Veel ouderen komen meerdere malen ten val. Dit kan komen door allerlei oorzaken, maar soms komen valongevallen voor die ook voorkomen hadden worden. Hierbij kun je denken aan omhoog staande stoeptegels, papieren op de trap, een tas in de gang, verkeerd schoeisel, etc. Ook het niet gebruiken van hulpmiddelen speelt vaak een rol bij valongevallen bij ouderen. Hier is valpreventie ouderen eveneens op gericht. Er zijn ouderen die denken dat zij zichzelf nog gemakkelijk kunnen voortbewegen zonder rollator. Ondanks dat ze misschien een beetje sloffen, of vaak voorovergebogen lopen. Toch kan het raadzaam zijn om dan een rollator te gebruiken. Zo’n rollator geeft je immers extra steun tijdens het lopen, zodat een mogelijk valongeval voor een groot gedeelte voorkomen kan worden.

Rollator

Een rollator is een hulpmiddel wat door veel ouderen gebruikt wordt, maar er zijn ook veel ouderen die zo’n hulpmiddel niet willen gebruiken. Toch kan een rollator niet alleen binnenshuis een handig hulpmiddel zijn, maar ook zeker buitenshuis. Veel mensen hebben een gladde vloer, of moeten best een afstandje afleggen voordat zij bij het toilet aangekomen zijn. Ook worden veel ouderen draaierig op het moment dat zij een langere tijd stil staan tijdens het koken of het doen van de afwas bijvoorbeeld. Wanneer dit het geval is, zit een ongeluk vaak in een klein hoekje. Je kunt dan bijvoorbeeld aanraden om te gaan zitten tijdens het koken of de afwas op je rollator bijvoorbeeld. Daar zitten wieltjes onder die zorgen voor bewegingsvrijheid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *