Thuiszorg laat ouderen en minder mobielen langer zelfstandig wonen

Thuiszorg hulp

We worden gemiddeld gezond ouder. Onze levensverwachting stijgt van jaar tot jaar. Door de vergrijzing willen we zo lang mogelijk zelfstandig en in onze vertrouwde thuisomgeving blijven wonen Thuiszorg is thuiszorg. Wij zijn van mening dat er veel soorten thuiszorg zijn, namelijk verpleging en verpleging, dagelijkse begeleiding en huishoudelijke diensten. Alles wordt hieronder uitgelegd.

 

Soorten thuiszorg

Zowel de overheid als privé organisaties spelen hier maximaal op in. De diensten voor thuiszorg werden de jongste jaren dan ook sterk uitgebreid. Bij thuiszorg en verpleging denken we vooral aan hulp bij het douchen, assistentie bij het opstaan uit bed en bij het eten, de verzorging van wonden of aan het toedienen van injecties. Ook thuisbegeleiding is mogelijk, vooral bij praktische huishoudhulp en bij de sociale redzaamheid. Thuiszorg omvat ook hulp bij huishoudelijke taken zoals bij het schoonmaken, opruimen, koken en de was doen.

 

Meerdere regelingen mogelijk

Door het groeiend aantal taken van thuiszorg zijn er ook meerdere regelingen mogelijk. De belangrijksten zijn ongetwijfeld:

  • Dienstverlening aan huis: is een vereiste van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).
  • Persoonlijke verzorging van jongeren onder de 18 jaar: steunt op de jeugdwet is van toepassing.
  • Begeleiding bij persoonlijke verzorging: als gevolg van bijvoorbeeld psychische problemen, een verstandelijke beperking of een zintuiglijke beperking (Wmo)

Isolatie verminderen

Thuiszorg wil ook het sociale isolement van hun patiënten verbeteren. Dat zorgt vaak voor een vertrouwensband tussen zorgverlener en patiënt. Dit komt niet alleen zijn mentale gezondheid ten goede. Eventuele gezondheidsproblemen komen vlugger aan het licht. Een telefoongesprek of een chatsessie met zijn of haar verzorger kan een groot verschil maken voor mensen die zelden hun huis verlaten. Dankzij thuiszorg ontstaat er ook een nauwe samenwerking tussen verplegend personeel, huisartsen, begeleiders en apothekers. Zorgverleners merken snel verbetering in zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid van hun patiënten. Ze hebben ook meer controle op het juiste medicijngebruik. Woon je in de regio Rotterdam en zoek je aangepaste thuiszorg? Thuiszorg Rotterdam is dan kortbij.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *